Musée en Piconrue - Tentoonstellingen - tentoonstellingen

Français Deutsch Nederlands
Newsletter OK

Nieuws

Er zijn geen nieuws

Tentoonstellingen

Vanuit een etnografische invalshoek kan het publiek, naast de vaste opstelling, een grote jaarlijkse tentoonstelling bezoeken die het museale object terug in zijn menselijke context plaatst en op verschillende manieren toegelicht. Zo heeft de eerste tentoonstelling het belang van het volksgeloof, de rituelen en volkstradities, verbonden aan de verering van de geneesheiligen in de Ardennen, in het voetlicht geplaatst. Deze werd gevolgd door tentoonstellingen over begrafenisrituelen, de rol van religieuze gebedsprentjes in de volkscultuur, het zilversmeedwerk en de liturgische versieringen van Luxemburg.

Deze tentoonstellingen putten uit de collecties van het museum maar doen ook beroep op bruikleengevers, privé en openbaar. Dergelijke initiatieven kunnen geen vaste vorm aannemen zonder de vooraf uitgevoerde grondige multidisciplinaire studies over de aanverwante thema’s in samenwerking met vakspecialisten uit hoofdzakelijk België, Luxemburg en Frankrijk.

De vruchten van deze opzoekingen worden gepubliceerd in een boek dat de tentoonstelling begeleidt.

 

Piconrue, dat zijn drie tentoonstellingsruimtes die verschillende, en elkaar aanvullende perspectieven bieden op de Ardenner van gisteren en van vandaag :

• het referentieparcours van de levensfases,
• het Huis der Legendes,
• tijdelijke tentoonstellingen.

Deze pagina printen | Deze pagina zenden